Blog

Broşlama Teknolojisi

Broşlama, geometrik olarak belirli  kesici ağızları bulunan broş (tığ) adı  verilen kesici takımla, talaş kaldırma  işlemidir.

Broşlamada; broşlama takımları, genel olarak bir  , iş parçalarının iç veya dış yüzeyleri, profil verilmiş bir kalıp vardır. Broşlama, seri imalatta yüksek yüzey ka­litelerinde ve büyük şekil tamlığındaki profillerin imal edilmeleri gereken yerler­de kullanılır. Broşlama (boşaltma) takımı çok pahalı olduğundan, ancak büyük mik­tarlardaki parçalar için ekonomiktir.

 

Broş takımı diş geometrisi

Broşlama metodu iç broşlama ve dış broşlama olmak üzere gruplara ayrılır.

 

 

İç yüzeylere broş çekileceği zaman, parça üzerinde broşlama deliğinin olması gerekir. iç broşlamada, profiller bir delikten dı­şa doğru broşlanırlar. iş parçası bağlanmaz, sadece mil ve takımın kızağı üzerinden sürülür ve tezgahın iş parçası dayama kalıbının üstüne düz olarak ko­nulur. Broşlama takı­mı delikten geçirilen çekme sapından çe­kilir ve istenen profil elde edilir.

Civata broşlamada (helisel kanal aç­mada) broşlama takımının dişleri cıvata şeklinde yapılmıştır. iş parçası dönebilecek şekilde yataklandırılmış, alı­cı (tutucu) ağız içine yerleştirilmiştir. 

Deliğe broşlama ve 4 taraflı kama kanalı açma (yukarıda) Broşlama esnasında dişlerin yan tarafları vasıtasıyla, broşlanması icap eden kana­lın eğim açısını sağlayacak şekilde iş parçası döndürülür.

Dış Broşlama

Dış broşlamada takım, dıştan iş parçası boyunca kılavuzlanır. Büyük kesme ve sıkıştırıp çıkarma kuvvetlerinden dolayı takımın rijit olarak bağlanmış ve desteklenmiş olması gerekir.

 

Parça etrafının (Çevresel) Broşlamanmasında (Tüp ve çanak broşlamada) takım iş parçasının etrafını tamamen kuşatır ve örneğin bir çekmede bir dış dişin broşlama işleminin ya­pılmasını mümkün kılar. Takım parçalıdır.

 

 

Kaynak: www.makinaegitimi.com/broslama-tig-cekme-nedir-nasil-yapilir/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir