Ana Sayfa Slider Blog Son Dakika Yapay Sinir Ağları Yapay Zeka

YAPAY ZEKA NEDİR?

YAPAY ZEKA NEDİR?

Yapay zeka; insan gibi davranışlar sergileme, sayısal mantık yürütme, hareket, konuşma ve ses algılama gibi birçok yeteneğe sahip yazılımsal ve donanımsal sistemler bütünüdür. Başka bir deyişle yapay zeka; bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlar. Öncelikli olarak bu sistemin ne olduğundan bahsetmek gerekiyor. Yapay zeka denilen kavram tamamen matematiksel hesaplamalara dayanan oldukça karmaşık bir sistemi tanımlar.

Özellikle de büyük verilerin işlenmesi için bu mekanizmayı kullanmak son derece olası. Mesela sağlık sektöründe hastalıkların teşhisini araştırmak isteyen birisinin yapay zekadan yararlanmak istediğini varsayalım. Bundan önceki hastaların teşhis detayları yapay zekaya aktarılırsa sonraki hastalar çok daha rahat bir şekilde görülebilir. Bu sayede hızlı bir tespit sağlanabilir.

Peki yapay zekanın alt alanları nelerdir ?

Yapay zekanın alt alanları;

 • Yapay Sinir Ağları
 • Doğal Dil işleme
 • Konuşma Sentezi
 • Konuşma Anlama
 • Örüntü Tanıma
 • Makine Zekâsı
 • Genetik Programlama
 • Bulanık Mantık
 • Uzman sistemler
 • Çoklu ÖrnekleÖğrenme
 • Genetik Algoritmalar

YAPAY SİNİR AĞLARI   

İnsanların beyinlerinde birbirlerine sinapslarla (sinir hücreleri arasındaki iletişim noktaları) bağlı çok sayıda sinir hücresi bulunur. Benzer biçimde yapay sinir ağları da yapay sinapslarla birbirine bağlanmış yapay sinir hücrelerinden oluşur. Yapay sinir ağlarındaki her bir sinir hücresi başka sinir hücrelerinden tarafından kendisine iletilen bilgileri işler ve bulduğu sonucu başka sinir hücrelerine iletir.

NASIL ÇALIŞIR?

Yapay sinir ağlarındaki sinir hücreleri, genellikle katmalar hâlinde düzenlenir. Her bir katmandaki sinir hücreleri kendinden bir önceki ve bir sonraki katmandaki sinir hücrelerine bağlantılıdır. En baştaki katman girdi katmanı, en sondaki katmansa çıktı katmanı olarak adlandırılır. Ara katmanlardaki nöronlar genellikle bir önceki katmandan aldıkları bilgiyi işler ve bir sonraki katmana iletir. Ancak bazen ters yönde bilgi aktarımı da olabildiği için, girdi katmanından sisteme giren bir sinyal çıktı katmanına ulaşmadan önce aynı katmanlardan birkaç kez geçebilir. Bir yapay sinir ağının belirli bir görevi başaracak hâle gelmesi “eğitim” süreci sonunda mümkün olur. Çeşitli eğitim yöntemleri olsa da tipik bir eğitim süreci özetle şu şekilde ilerler: Önce her bir nörona rastgele komutlar verilir, daha sonra istenilen görevi yeterli düzeyde başarmaya başlayana kadar sistem tekrar tekrar çalıştırılıp her bir nörona verilen komutlar iyileştirilir.

KULLANIM ALANLARI

  Tıp bilimde, tıbbi sinyallerin ve kanserli hücrelerin analizinde, savunma sanayi uygulamalarında ise hedef izleme, nesneleri veya görüntüleri ayırma ve tanıma, askeri uçakların uçuş yörüngelerinin belirlenmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Üretim sistemlerinin optimizasyonu, ürün analizi ve tasarımı, ürünlerin kalite analizi ve kontrolü, planlama ve yönetim analizi gibi alanların yanı sıra, robot sistemlerin kontrolü, doğrusal olmayan sistem modelleme, resim işleme, karakter el yazısı ve imza tanıma, veri madenciliği gibi alanlarda da kullanılmaktadır.

 

 

 

KAYNAK: https://tr.wikipedia.org/wiki/Yapay_zek%C3%A2 https://www.pentayazilim.com/yapay-zeka-nedir-yapay-zekanin-kullanim-alanlari-nelerdir/ http://otomasyondergisi.com.tr/arsiv/yazi/98-yapay-sinir-aglarinin-kullanim-alanlari-ve-bir-uygulama/#:~:text=T%C4%B1p%20bilimde%2C%20t%C4%B1bbi%20sinyallerin%20ve,y%C3%B6r%C3%BCngelerinin%20belirlenmesi%20gibi%20alanlarda%20kullan%C4%B1lmaktad%C4%B1r

 

5 Replies to “YAPAY ZEKA NEDİR?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir