SERVLET

SERVLET

Servlet Java Web teknolojisinin temelini oluşturur. Aynı zamanda Java Web teknolojisinin mantığını anlamak için de öğrenilmesi kesinlikle gereklidir.

Neden Servlet’i kullanırız? HTML veri tabanına, web servise bağlanamaz yani bir dinamiklik özelliği yoktur. Bu yüzden Java Web dünyasında servlet yapıları çıkmıştır. Servletleri kullanarak dinamikliği sağlarız.

Servlet Nedir? Servlet bir Java sınıfıdır.

Client(İstemci) Nedir? Ağdaki kaynakları veya uzaktaki bir sunucuyu kullanan bilgisayar için kullanılan bir tanımdır.  Şuan için client bizim için bir browser rolü oynayacak. Peki browser ne iş yapar? Bildiğimiz web sayfasını görüntüler ve html kodlarını yorumlar. Son kullanıcının(enduser) anlayacağı şekilde yorumlar ve görsel hale getirir.

Sunucu(Server) Nedir? İstemcinin isteğini yapma ve isteğe karşılık olarak cevabı geri döndürme görevi üstlenir.

Not!"HTTP" sunucu ve istemci arasında web üzerinden iletişim kurmasını sağlayan bir protokoldür.

Servlet web sitesinin backend tarafı, JSP ise frontend tarafıdır. Servlet içerisinde HTML kodları da yazabiliriz. Ama genelde yazılması hoş karşılanmıyormuş. Servletlerin main() metodu yoktur. Kontroller Servlet Container’in sorumluluğundadır. Servlet Container‘ e Apache Tomcat i örnek olarak gösterebiliriz.

Java dünyasında bir çok Application Server bulunmaktadır.        Tomcat, Weblogic,Glassfish gibi

Application Server ile Container’in farkı? application Serverler içerisinde daha fazla enterprise edition modülleri barındırır. Tomcat gibi bir yazılım ise içerisinde sadece Servlet Container barındırır.

Ek olarak Apache tomee de bir application serverdir.